Siste nytt

Historien om Gråbrek

 

Det har bodd folk på Gråbrek i flere tusen år. Funn fra steinalderen, helleristninger fra bronsealderen og den store gravhaugen på gården viser dette. Funnet av ei steinhakke indikerer en boplass allerede i steinalderen. På en skråning om lag 200 meter øst for gården ligger et stort helleristningsfelt fra bronsealderen. Feltet, som nå er tildekket av jord- og steinmasser, har mange spennende figurer, blant annet et dyr med bølgende linje gjennom kroppen. Risningsfeltet tyder på at Gråbrek er en av opphavsgårdene i Stjørdal. I dag er Gråbrek mest kjent for sin industrivirksomhet gjennom flere ti-år, knyttet til mølledrift og kornforedling.

Les mer …